3003 ورق آلومینیوم 1220 2440 0 95 میلی متر

Aluminium Sheet Supplier