رول کویل آلومینیومی 1050 1060 1070 1350 برای ترانسفورماتورهای نوع خشک

Aluminium Sheet Supplier